is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 66, 1897, 1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gereformeerde Kiesvereeniging. J. Ruis, President. H. A. Diamant, ie Secr. D. J. C. Van Reenen, A.v.Herwijnen Jr., 2e „ vioe-President. J. Boot Hz., Penningm. Practiseerende Advocaten, Mr. W. K. S. Vander Mandele. Mr. P. A. Post Uiterweer. Mr. P. A. Tukker. Mr. J. M. Van Munnekrede. Mr. P. IJssel de Schepper. Mr. A. De Stoppelaar Fz. Arrondissements-Rechtbank te ’s Gravenhage. Procureurs. Mr. P. A. Post Uiterweer. Mr. J. M. Van Munnekrede. Mr. P. IJssel de Schepper. Mr. A. De Stoppelaar Fz. Deurwaarder. J. A. Witsohey, Notarissen. W. L. Verschoor. N. G. H. Kleyn van Willigen. Mr. P. A. Tukker. W. E. Van Berckel. H. P. Bok. P. Bron. Ondernemer van publieke Verkoopingen. Joh. J. P. Van Beest.

73