is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. J. Olivier, 0 Schrijver 2e kl. P. Schmitz, , Opzigter der werkluigelijke inrig<- tingen en Mr. Instrumentmaker, met den personelen titel van Werktuigkundig Ingenieur. E. van Trigt, Onder-Opzigter der werktuigelijke inrigtingen 2e kl. en Mr. Instrumentmaker. M. Bcrkel , Onder-Opzigter , Je kl. D. N. van den Bos , waarn, Onder-Opzigter. 11. Brouwer, waarn. Machinist. Ie kl. J. L. Wilhelm*, Opzigter der smeden. G. Hermans, Onder Opzigter der smeden, 1c kl. J. M. Fels, Idem Idem 2e kl. • P. Vreesvvyk , [gl Opzigter der timmerlieden. H. van Staveren, Onder-Opzigter der timmerlieden. T. de Bruijn , Opzigter der wagenmakers. J. Borst , 0 Onder-Opzigter Idem. J. C. Zeelenberg, Opzigter der verwers. J. van Kootcn , Bewaarder der modellen, mallen en verificatie-inslrumenten. M. ten Burksen , Sergt. ,waarn. Opzigter der sjouwers. J. Lussenburg , 0 Portier. c. Ijzergieterij. A. Dillié, (1 5) Kapt., tijdelijk belast met het opzigt inde ijzergieterij (gedel. 2e Heg. Vest -Art.) J. J. L. P. Snahiljé , 2c Luit., locgevoegd , (gedet, le Reg. Vest.-Art.)

85