is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gewestelijke Onderwijzers-Zangvereeniging. Afdeeling Delft, onder de Zinspreuk „ Amicitia.” Bestuur. W. N. van Fs, Pres. H. Siumpel, Secret. H. L. Wassen , Directeur. j J. H. Sar, Penningm. K. W. van den Heuvell , M. Smink Jr., Biblioth, Vice-Pres. Rederijkerskamer Withuys, onder de Zinspreuk: «Wetenschap wordt door arbeid verkregen.” Opgerigt in het jaar 1849. jßestuur. Th. van IJ naren , Voorzitter. C. A. de Vries, Secretaris. J. van Rossum, Penningmeester. J. J. van der Meer,: ! Commissarissen. G. t. JJujardin , \ Letterlievend Genootschap Geestbeschaving. Opgerigt 14 Januarij 1860. Bestuur. C. Pfeiffer, Voorzitter. J. van den Berg, 2de Voorzitter. Jacob Kühn, Secretaris. A. Schilperoort Az., Thesaurier. H. Schenk , Commissaris van Toezigt.

45