is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1858, 1858

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHUTTER IJ.

SCHUTTERSRAAD. Leden. Majoor, J. A. W. J. Graaf van Bylandt, igl Voorz. Kapitein, Mr. M. A. Wynaendts , le Luit. H. Schol (en Jr., Secretaris. 2e G. P. de Kuyser , Serg Korpor. W. J. Janssen , Schuit. A. G. Oostmin. Plaatsvervangende Leden. Kapitein ~1. J. J. Milders , Ie Luit. D. J. Steenbrink , (15) 2e P. Maas Geesteranus , Serg. M. Stillebroer , Korpor. ...... Schuit. A. J. Weeldenbarg. Auditeur. Mr. M. A. M. ’sGravesande Guicherit. Bode. C. F. Fritze. (25)

13