is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 30, 1936, no 1083, 10-06-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KAMPPENSION MORGENROOD

Volledig goed pension. Leuke woonpaviljoens, aparte 4-persoons slaapkamers, grote eet- en conversatie/alen, 2 hectaren eigen bos en heide, sportterrein, eigen groentekwekerij, bijenstal, dierenpark, prettige ongedwongen sfeer, temidden van de beroemde vennen van Oisterwijk (N.-I5r.) — ƒ 10.— per persoon per week.

INLICHTINGEN: H. KLEIN — KLOMPVEN 330 — OISTERWIJK.

r

K I SMET

„1 Komt toch zoals het komen moet," zegt de muzelman en..laat het daarbij. „Een levensverzekering/' zegt de man, die verantwoordelijkheidsgevoel heeft „Een polis van de CENTRALE," zegt de modern georganiseerde, omdat de Centrale door haar beleg gingen de moderne arbeidersbewegingookfinancieel steunt Vraag eens de zeer lage tariever

iLentible

Arbeiders Levens-Verzekering. Rijnstr. 28. Den Haag

7—66

FOTOHANDEL D. VLASBLOM

VAN nPP ^LlJSi^ Wildhandel.

▼ jluuj 2e van s windenstraat 56.

OVERTOOM 356 telefoon 50336. ^ ^

Vraagt Uw bon bij aankoop van een film. Zij heeft waarde.

CAMERA'S vanaf f 3.S0 POELIER

10 10 je adres voor wild en gevogelte is

■ Ze JAN STEENSTRAAT 57

tel. 93708. Amsterdam.

Adverteert in dit blad uitsluitend ie kwaliteit. ^

maakt U in 5 minuten met een Maggi» Jus-tablet en wat boter of vet.

Maggis Jus is even lekker en even goed als zelfgemaakte jus, maargoedkoper.

Bij een tekort aan jus of bij vleesloze maaltijden, is dit nieuwe, smakelijke Maggiproduct een uitkomst I

Let op de naam "Maggi", de geel-rode etiketten en het fabrieksmerk "Kruisster"-^j^.

MAGGI'

IIICTIIBI ETTEU

| | En 

80—140