is toegevoegd aan je favorieten.

Tesselschade, jrg 11, 1891-1892, no 11, 01-03-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 1201. Betrekking gevraagd voor een Juffrouw van goeden stand, om aan het hoofd van een klein huishouden te staan, of bij een ziekelijke *dame tot hulp en gezelschap te wezen. Adres als boven.

N°. 1202. Een Juffrouw van vijftig jarigen leeftijd zoekt plaatsing aan het hoofd van een eenvoudige huishouding, hetzij om zelfstandig op te treden of om tot hulp te zijn. Adres als boven.

1178 wordt aanbevolen.

N°. 1203. Une jeune Demoiselle Beige (R.-C.) , diplomée , sachant tres bien coudre, désire place auprès de jcunes enfants, elle est pourvue des meilleures renseignements. S'adresser a Mad. J. P. LUGT—Verschuur, Tesselschadestraat 8, Amsterdam.

N°. 1204*. Een jong beschaafd Meisje (wees), met akte nuttige handwerken , zag zich gaarne geplaatst tot hulp in het huishouden, tot gezelschap, of bij schoolgaande kinderen. Inlichtingen worden verstrekt aan het adres als boven.

N°. 1205. Een beschaafd Meisje, 30 jaar, veel gereisd hebbende en vloeiend Duitsch, Eransch en Engelsch sprekende, zou gaarne als reis-compagnon geplaatst worden. Adres als boven.

N°. 1206. Eene eenvoudige Juffrouw, P. G., zag zich gaarne geplaatst tot gezelschap en ter verzorging eener bejaarde of hulpbehoevende dame. Uitstekende referentiën. Adres Mejuffrouw VAN DORSSER, Lijnbaan, Dordrecht.

N°. 1207. Eene Juffrouw, 34 jaar oud, P. G, biedt zich aan als hulp in de huishouding of als Huishoudster aan een kostschool of andere inrichting. Nadere inlichtingen geeft Mevrouw VAN VALKENBURG—De la Eaille te Leeuwarden.

N°. 1208. Eene zeer beschaafde jonge Dame, P. G , zag zich gaarne geplaatst \oor gezelschap of ter assistentie in de huishouding. Ze is reeds als zoodanig werkzaam geweest. Adres als boven.