is toegevoegd aan je favorieten.

Tesselschade, jrg 11, 1891-1892, no 11, 01-03-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dames, clie zich op lateren leeftijd een pensioen willen verzekeren , een dadelijk ingaande lijfrente willen koopen of eene brandverzekering wenschen, kunnen gratis inlichtingen bekomen bij Mejuffrouw MARY 1. FLEISOHMANN, Harteljorisstraat (> te Haarlem. Zij sluit ook contracten voor uitkeeringen van ƒ 10 tot f 75 per week bij eventueele gevallen van besmettelijke ziekten tegen eene jaarpremie van /'0,42 tot /3,15. Zij , die tegen provisie mede werkzaam willen zijn, vervoegen zich eveneens aan bovenstaand adres.

De „Vereeniging voor Ziekenverpleging" te Haarlem, opgericht in 1871, zendt Verpleegsters uit. Aanvragen bij de Presidente, Mevrouw POSTMA, Spaarne 102., Haarlem.

Nos. 924, 965, 977, 979, 980, 982, 9S5, 989, 998, 1001, 1001, 1007, 1010, 1011, 1015, 1020, 1022, 1023, 1025, 1028, J 036, 1041, 101.6, 101,8, 1054, 1062, 1069, 1071, 1074, 1081, 1083, 1086, 1093, 1094, 1095, 1097, 1100, 1106, J10S, 1110, 1119, 1122, 1123, 1142, 1156, 1157, 1177, 1 179 en 1194 zijn vervuld.

Nos. 997, 1013, 1035, 1050, 1052, 1053, 1068, 1085, 10S7, 1089 en 1183 zijn vervallen.

De dame van n°. 10">2 is verliuisd naar Heek, die van n°. 1099 is tijdelijk geplaatst.