is toegevoegd aan je favorieten.

Tesselschade, jrg 11, 1891-1892, 01-04-1892 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mej. A. E. Reesse, 1 ste penningmeesteres, Heerengracht 453.

Mevr. S. J. Momma-Druyvesteyn, 2e penningmeesteres, Weteringsplants. 9.

Mej. P. H. Wolterbeek, lste secretares, Prinsengracht 514.

» J. A. J. Testas, 2de secretares, Amstelveld 357.

» J. H. Nachenius, Keizersgracht 551.

Mevr. H. Wertheim-VanHeukelom, Heerengracht 412.

Mej. M. Van Kempen, Westeinde 24.

Mevr. M. C. De Langen Peelen, Binnenkant 20.

Mej. A. C. Van Eeghen, Amstel 218.

» J. C. M. Van Houten, Weteringschans 33.

Mevr. G. Boissevain-Punt, Parkweg 71.

» H. De Block—Fay, Heerengracht 361.

y> 'Lugt-Verschuur, directrice v\h Bemiddelingsbureau, Tesselschadestr. 8.

» E. Reekers-Barge, honoraire

» E. Raphaël-Davids, } bestuurderessen.

Depót: Leidsche Plein 21. Depóthoudster: Mevr. A. F. Vorstman-Uyt den Boogaard.

Afd. Rotterdam.

Mevr. Vollenhoven-Rochussen, eere-voorzitster, Javastraat 6.

» S. T. G. Hanegraaff-Havelaar, voorzitster, Westzeedijk 9.

Mej. C. D. Rueb, penningmeesteres, Willemskade 19.

» H. M. Chabot, secretares, Westerstraat 38.

x Siewerts van Reesema, Westersingel 30.

» J. M. Van der Hoop, Wijnhaven 151.

Mevr. Remy-Van Rossem, directrice v\h bemiddelingsbureau, Emmaplein 3.

Mej. J. M. v. der Hoop, Wijnhaven 157.

Één vacature.',

Depót: Vischsteeg 4. Depóthoudster Mej. E. J. W. Schouten.

Afd. Middelburg--Vlissingen.

Mevr. Wed. De Maret Tak-Wagenaar, zuidzijde Dam. voorzitster.

t> Dc Raad-Van Sonsbeeck, penningmeesteres, Lange Singelstraat.

» Keiser-Van Sonsbeeck, secretares en directrice v\h Bemiddelingsbureau, Noordzijde Dam.

D Van der Swalme-Tak, Dam.

» de Ruijter de Wildt, Vlissingen.

Afd. Zutfen.

Mevr. B. J. Umbgrove-Quarles van Ufford,

voorzitster, IJsselkade.

Mej. C. Swaving, secretares en directrice van het Bemiddelingsbureau, Halterstraat.

Mevr. De Josselin de Jongh-Van Loghem, IJsselkade.

Mej. H. Ringeling.

» H. Van Doorninck.

Afd. Delft.

Mevr. Douairière Van der Goes van NatersHubrecht, voorzitster, Oude Delft.

» Wed. Bisschop-Van Dorsser,secreiares i en directrice van het Bemiddelings- j bureau, Van Leeuwenhoeksingel.

» Van Kruyne-Van Braam Blüssé, penningmeesteres, Hypolitusbuurt.

» Gratama-Hofstede, Molslaan.

» Telders-Van der Schroeff, Oude Delft.

Depot: Choorstraat. Depóthoudster Mej.

C. S. Breetvelt.

4

Afd. Alkmaar.

Mevr. Maclaine Pont-Van Pabst Rutgers, voorzitster.

Mej. A. G. Van der Sluys Veer,penningmeesteres.

Mej. H. Den Berger, secretares en directrice van het Bemiddelingsbureau. ;

Mevr. ,T. Simon Thomas-Barck.

Mevr. Momma-de Voogt.

» Boeke-Oort.

» Van Kleeff-Ludwig.

» Wed. De Lange-De Lange,

Depót: Kraanbuurt. Depóthoudster Mej.

Schouwenburg.

Afd. Dordrecht.

Mevr. Wed. Essenius Greeff-Slotemaker,

voorzitster.

Mej. C. Stoop, penningm., Scheffersplein i

» C. A. J. Van Dorsser, secretares en directrice v\h Bemiddelingsbureau.

Mevr. Crena de Jongh-v. Eek.

» Verbroek van Nieuw Beverland-Van Lunteren.

Depót.: Wijnstraat. Depóthoudster Mejuffr.

Houboult-Beek.