is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 7, 30-07-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schilders. De seizoendrukte duurde voort te Breda, Delft (nog werklieden aangenomen), Enschede (als voren), Gouda (als voren, overwerk), Helmond, 's-Hertogenbosch, Kampen, Leeuwarden, Nijmegen en Vlissingen. Voorts werd de toestand normaal en bevredigend genoemd te Alfen, Bussum, Groningen, Den Helder, Leiden, Middelburg (volgens Bb nog geregeld werk, maar afnemende; volgens KF over 't algemeen slapte, met ontslag als gevolg), Schiedam, Tilburg, Zutfen en Arnhem.

Daarentegen heerschte reeds slapte te Amersfoort (ontslag, arbeidsduur verkort), Dordrecht (als yoren), Hilversum (ontslag van werklieden; dezen werden echter bij andere patroons weder aangenomen) en Vaals (een weinig), terwijl ook te Amsterdam en Rotterdam het werk verminderde en ontslag reeds voorkwam.

De vraag naar werkkrachten overtrof het aanbod te Breda, Gouda en Schiedam, terwijl de verhouding omgekeerd was te Amersfoort, Amsterdam, Bussum, Dordrecht, Enschede, Middelburg (volgens KF), Rotterdam en Vaals. Overal elders bestond tusschen beide evenwicht. Werkloosheid werd alleen gerapporteerd door Dordrecht, Rotterdam en Amsterdam (van werkliedenzijde geschat op 10 pCt.).

Alfen (B), Amersfoort (B), Amsterdam (B), Arnhem (B), Breda (B), Bussum (Hilversum B), Delft (B). Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), Groningen (B), Den Helder (B), Helmond (KF) 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Middelburg (Bb en KF), Nijmegen (B), Rotterdam (B), Schiedam (B), Tilburg (B), Vaals (W) '), Vlissingen (B), Zutfen (B).

Behangers en stoffeerders. Alleen te Rotterdam bleef nog een flinke seizoendrukte heerschen (veel overwerk). In de overige plaatsen was zij afnemende of reeds geheel geëindigd. Zelfs ontstond te Amersfoort reeds slapte met ontslag van werkkrachten en inkorting van den werktijd als gevolgen.

Vraag en aanbod waren gelijk, behalve te Rotterdam, waar het aanbod kleiner, en te Amersfoort en Amsterdam, waar het grooter was dan de vraag. G. w.

Amersfoort (B), Amsterdam (B), Arnhem (B), Breda (B), Bussum (Hilv. B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), Groningen (B), Den Helder (B), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Nijmegen (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B), Zutfen (B).

Grondwerkers. Slapte werd nog waargenomen te Enschede (ontslag) en Schiedam, terwijl er voorts te 's-Hertogenbosch slechts matig werk was. In de overige plaatsen heerschte een bevredigende drukte. Te Ammerstol, Gouda en Nijmegen was de toestand bepaald gunstig.

Te Enschede en Schiedam was het aanbod grooter dan de vraag, terwijl daarentegen te Ammerstol de vraag het aanbod overtrof. Overigens bestond er evenwicht. Werkloosheid kwam nog voor te Enschede (eenige), Hilversum (+15 pCt. onder losse arbeiders) en Bussum (sporadisch, onder losse arbeiders).

Amersfoort (B), Ammerstol (Vb), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), Groningen (B), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Bussum (Hilversum B), Leiden (B), Nijmegen (B), Schiedam (B), Vlissingen (B).

Heiers. Te Dordrecht was druk werk, te Groningen geregeld werk, met evenwicht tusschen vraag en aanbod. Daarentegen ontstond te Rotterdam slapte, zoodat het aanbod de vraag overtrof en er ± 40 werkloozen waren (in het bedrijf zijn in 't geheel 90 a 100 arbeiders werkzaam).

Dordrecht (B), Groningen (B), Rotterdam (B).

Baggerlieden. Normaal. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Nijmegen (B).

Steenhouwers. Slapte werd gerapporteerd door 's-Gravenhage (ontslag), Middelburg (hier en daar ontslag), Rotterdam (volgens een patroonsvereeniging was het in geen 20 jaar zoo slap als thans) en Schiedam, terwijl er slechts matig werk was te Breda en Leeuwarden. In de overige plaatsen was de stand der werkzaamheden bevredigend. Gunstig was de toestand nog te Alfen (meer personeel), 's-Hertogenbosch en Nijmegen.

Te Middelburg, Rotterdam en Schiedam was het aanbod grooter dan de vraag, doch overal elders waren beide gelijk (geen opgave van 's-Gravenhage). Alleen door Rotterdam werd werkloosheid gerapporteerd (echter geen opgave van 's-Gravenhage).

Alfen (B), Amersfoort (B), Arnhem (B), Breda (B), Bussum (Hilv. B), Delft (B), Dordrecht (B), Gouda (B), Groningen (Bj, Den Helder (B), Helmond (KF), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Middelburg (KF), Nijmegen (B), Rotterdam (B), Schiedam (B), Zutfen (B).

l) Zie noot 1 op blz. 439.