is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 10, 30-10-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 2 3 4 5 || b | 7 8 9 10 || 11 12

— . —- . .

Provincies .*

oord-Brabant 50 5 701 23,50 0,4' 20,75 114,75 96,— 4,9 4,6 | 65,51 3,156

^elderland 50 2134 18,— 0,8 14,75 93,25 72,25 5,2 4,9 46,70 3,165

^lid-Holland 127 ; 9185 140,— 1,5 81,25 693,75 384,50 4,9 4,7 i 223,40® 2,75

^oord-Holland 105 20 084 630,75 3,1 80,75 3 622,50 433.50 5,7 5,4 j 286,42 3,54*

geland 9 281 4,— 1,4 I 0,75 22,— 4,25 5,5 5,7 2,50 3,33»

Utrecht 46 1 955 27,- 1,4 7,50 151,50 38,— 5,6 5,1 25,30 3,375

friesland 22 587 6,25 1,1 I 0 37,50 0 6,- 0 0 0

Overijssel 29 894 2,— 0,2 ! 0,50 11,— 3,— 5,5 6,- 2,10 4,20

kroningen 20 911 3,— 0,3, 3,— 17,— 17,— 5,7 5,7 8,30 2,76 5

~renthe 6 100 0,75 0,7 : 0,75 2,25 2,25 3,- 3,- 1,775 2,36 =

«mburg 39 3122 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Steden met 50 OOO inwoners , of meer.

^msterdam 33 17 645 603.25 3,4 70,50 3 488,25 385,— 5,8 5,5 249,325 3,535

s-Grayenhage 20 1 858 74,— 4,- 51,50 344 — 219,25 4,6 4,2 116,42 2,26

«otterdam 23 2 931 46,75 1,6 20,75 249,75 111,— 5,3 5,3 72,20 3,48

Utrecht 23 1 477 20,50 1,4 3,75 116,75 20,25 5,7 5,4 11,67 3,11

14 790 11,50 1,4 8,75 5'1,— 37,50 4,4 4,3 22,895 2,61 5

«roningeu 15 818 3,— 0,4 3,— 17,— 17,— 5,7 5,7 8,30 2,765

Paarlem 13 656 11,50 1,7 4,25 55,25 21,75 4,8 5,1 24,875 5,855

ijlden 17 944 3,75 0,4 2,75 22,50 15,75 6,- 5,7 10,12 5 3^8

Stegen 14 778 2,50 0,3 2,50 12,75 12,75 5,1 5,1 7,555 3,02

llH)urg 12 1 167 6,50 0,5 6,25 16,— 14,25 2,5 2,3 9,47 1,515

Bouw- en Woningtoezicht.

(Inspection des constructions et des habitations.) September (septembre) 1911.

Opgaven van het Bouw- en Woningtoezicht.

Henseignements de l'insp. des constructions et des habitations.

ONDERSCHEIDING NAAR DEN AARD VAN HET WERK.

(Nature des ouvrages.)

Gemeenten. !) (Communes.)

Adamei~ Arnhem. s*^^®n" Haarlem. Leiden. Utrecht,.

Perceelen. (Immeubles.)

Woningen. (Habitations.)

Perceelen. (Immeubles.)

Woningen. (Habitations.)

Perceelen. (Immeubles.)

W oningen. (Habitations.)

Perceelen. Immeubles.)

Woningen. (Habitations.)

Perceelen. (Immeubles.)

Woningen. (Habitations.)

Perceelen. (Immeubles.)

Woningen (Habitations.]

Vergund.

(.Permis pendant le mois.)

Oprichten op nieuw terrein {Construction) 103 354 19 29 71 113 20 26 22 31 118 113 Veranderen, uitbreiden of vernieuwen . 120 — 5 4 32 23 18 14 7 4 24 20 ySeconstruetion et reconstruction partielle.)

I11 uitvoering op het einde der maand.

(En exécution a la fin du mois.)

Oprichten op nieuw terrein .... 607 — 58 72 375 614 92 100 22 31 358 350

Veranderen, uitbreiden of vernieuwen . 293 — 12 10 108 98 92 51 7 4 241 197 Loopende bouwvergunningen op liet einde der maand.

(Permissions courantes a la fin du mois.)

Oprichten op nieuw terrein .... 650 — 107 122 543 j 899 108 113 91 S2 393 404

Veranderen, uitbreiden of vernieuwen . 397 — 14 10 208 j 169 129 86 37 30 269 212

Gesloopt (Démolitions.) — — — — 16 20 2 2-— — 9 5

Onbewoonbaar verklaard — 133 1 1 1 3 — — — -— — —

(Déclarés inhabitables.)

') Voor Rotterdam zie bladz. 644 van deze aflevering.