is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 2, 28-02-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEZOLDIGING.

Betrekking. Standplaats. ; BEVORDERING. OPMERKINGEN.

^ | J Minimum. Maximum.

p Daggeld in GId.

Rp,'er der werkplaats') 1,60 1,50 2,10 2,— (1,75)/ m „ fnnK ,

drukker . . . 1,60 1,50 2,35 &5 i Telkeils f0'15 P- daS'

ker . .1,85 1,25 2,10 2,- I 3 maal telkens f0,10,

3 maal telkens f 0,15 per

Ma l ■ " '

IU,,bedrijver 1,60 1,50 2,85 2,25 / T „ fAln ,

Amvf vau wase''" en badinrichting. 1,60 1,50 2,85 2,25 \ lelkens 0,10 p. dag.

'^aehtslieden en werklieden in de Cen-

rale en Kleine Werkplaatsen ... a) ei) a) Het loon wordt per uur

berekend en geregeld en verhoogd naar bekwaamheid. Het aldus voor ieder bepaalde loon is een minimum, dat dus bij aanneming van werk wel kan stijgen, niet dalen.

Het toegekende uurloon wordt verhoogd met 25 pCt. voor arbeid op werkdagen tusschen 8 uur n.m.en 12 uur n.m. en op Zondag tusschen ö uur v.m. en 8 uurn.m.; met 50 pCt. voor arbeid op Zondag tusschen 8 uur n.m.

——. en 12 uur n.m., en op werk- en Zondagen tusschen 12

tT" ï • uur n.m. en 6 uur v.m., (in 1911 en 1913: behalve op

""trekking. j Standplaats. werkdagen, waarop de arbeid te 5 uur v.rn. of later is

aangevangen), met dien verstande, dat ten minste het ]j< '■ loon van een half uur extra wordt genoten.

ste wagen- J

feester . . . Amsterdam, Baarle-Nassau (gr.), Budel, Heerlen, Kerkrade-Rolduc,

Rotterdam (inclusief

Fijenoord), Vlodrop . 2,40 2,30 j3,10 3,—

idem. Arnhem, Groningen, Den

Haag, Leeuwarden, ; > Telkens f0,15 p. dag.

Maastricht, Nieuweschans, Utrecht, Yenlo,

Vlissingen, Zwolle . 2,80 2,20 3,— 2,00 idem. Boxtel, Hengelo, 's-Hertogenbosch, Nijmegen,

Rosendaal, Zutphen . 2,20 2,10 2,90 2,80 |dem. Aken, Emmerik, Gronau. Mk. 4,15 3,95 Mk. 5,30 5,10 " Mk. 0,25 * .»

idem. Achel, Esschen, Visé . Frs. 5,10 4,90 Frs. 6,55 6,35 »■ Frs. 0,30» »

8enmeester . Amsterdam, Baarle-Nassau (gr.), Budel, Heerlen'1), Kerkrade-Rolduc,

Rotterdam (inclusief

Fijenoord), Vlodrop .1,80 1,70 (2,10)2,65 2,55 'dein. Arnhem, Groningen, Den Haag, Leeuwarden,

Maarn, Maastricht,

Nieuwe-Schans, .

Utrecht, Venlo, Vlissingen, Zevenaar,

., Zwolle 1,70 1,00 (2,—) 2,55 2,45 » f0,10 » »

'dem. Boxtel, Breda, Eindhoven, Eist, Enschede,

Geldermalsen, Gouda,

Harlingen, Hengelo,

's-Hertogenbosch,

Lage-Zwaluwe,Leiden,

Meppel, Nijmegen,

Roermond, Rosendaal,

. , I Tilburg, Zutphen . . 1,60 1,50 (1,90) 2,45 2,35

'dem. Aken, Emmerik . . . Mk. 3,10 2,90 Mk. 4,55 4,35 ., (3,60) non

em. Gronau Mk. 3,10 2,90 Mk. 4,55 4,35 * Mk' U'^U * ;>

(3,25) (4,-)

Qem. Achel, Esschen, Visé . Frs. 3,80 3,60 Frs. 5,60 5,40 » Frs. 0,20 » »

(4,45)

ldem. Overige standplaatsen . 1,50 1,40 (l'80) 2,35 2,25 » f0,10 » »

) Met vrije woning, vuur en licht. 2) Werd alleen in 1911 vermeld.