is toegevoegd aan uw favorieten.

De Zaende; maandblad gewijd aan de historie, folklore en genealogie van de Zaanstreek, jrg 1, 1946, 1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WIE IS DIT ZAANSCHE MEISJE?

Bij de afbeelding t.o. hlz. Het portret stelt voor een jong meisje; het is geen schoonheid, maar het heeft een aardig, guitig gezichtje, met blauwe oogen, roode wangen en lippen. De kleeding is niet Zaansch en bestaat uiteen paars fluweel jakje met wijde mouwen, van binnen wit gevoerd, waaruit de bloote benedenarmen te voorschijn komen; uit de mouwen is zichtbaar een gedeelte vaneen witte onderkleeding. Het lijfje is sterk ingeregen en laat zien een gesteven borstdoek, die vanaf de schouders puntig toeloopt tot het middel en samenkomt met het breede schortel. Dit is zeer merkwaardig en doet denken aan wit damast, waarin geweven, van boven figuren, daaronder ruiters en voetgangers en beneden de afbeelding vaneen Russische stad, voorstellende o.a. het Kremlin te Moskou. Boven de stad zijn aangebracht een soort wapens met leeuwen als schildhouders met vanen inde klauwen. Ten slotte aan het ondereind een rand, waarin een guirlande is geweven. Om de hals is een dasje los geknoopt, met franje aan het eind. Op het hoofd, boven het krullende haar vaneen bruine kleur draagt zij een fluweel mutsje inde violette tint van het jak met een rood pluimpje. De voetjes zijn gestoken in schoentjes of muiltjes, wit met blauwe dwarsstrepen. De linkerhand rust in haar middel; inde opgeheven rechterhand heeft zij een papegaai, wiens koperen kooi, gedeeltelijk met een donkerrood kleed bedekt, staat op een met hel rood bekleeden stoel; vanaf de zitting, die figuren vertoont, hangt een gelijk gekleurde franje naar beneden. De zichtbare voet van dezen stoel draagt den naam van den schilder C. Pronk. Links van het meisje is een geopend venster, met een opgetrokken gordijn. Op den raampost staat een vogelkooitje, waarin een kanarie. Door het venster ziet men een molen (bovenkruier), een huis met een groen geverfd Zaansch voorschot en een rood pannendak. Op den achtergrond een boomgroep, waaruit nog een paar molenroeden te voorschijn komen. De vloer bestaat uit zwart- en witgemarmerde tegels. Op den achterwand zijn een tweetal meisjesportretten in lijsten aangebracht. Het linksche is gekleed inden trant van het

285