is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 21, 1940, no 2, 1940

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De grootste waarschijnlijkheid blijkt nu in de jaren 1943 en 1944 te liggen. Ten einde te komen tot een benadering van het aantal dan te verwachten bevolkingseenheden (bewoningsgezinnen) heb ik door de drie snijpunten met de critische lijn drie verticalen getrokken. Deze snijden de twee maal drie rechten, op overeenkomstige wijze door de lijnen B en C getrokken.

Uit de gegevens der B groep is direct afleesbaar een waarschijnlijke toeneming van het aantal gezinnen met resp. 855, 955 of 1755 of afgerond 900, 1000 of 1800. Voor de gegevens der A groep is een kleine omrekening noodzakelijk, als volgt:

64000/3.55 16845 = 18030 16845 =llB5 gez. 64400/3.55 16845 = 18140 16845 = 1295 gez. 66400/3.55 16845 = 18705 16845 = 1860 gez.

Deze getallen kloppen redelijk en laten voorloopig de conclusie toe, een gevolgtrekking, die van jaar tot jaar kan worden gerectificeerd, daar het element periculum

in mora ontbreekt, dat met bijbouw van 1000 a 2000 woningen het verzadigingspunt zal zijn bereikt. De klassieke leegstand van 3% speelt in dit verband geen rol, evenmin als een eventueele kleine stijging van den gemiddelden sterfteleeftijd.

Indien daarna nog meer wordt gebouwd en de bevolking haar collectieve harakiri voortzet, moet een catastrofe ontstaan, die zich echter pas ongeveer 25 jaar later, d.i, na een aantal jaren, dat gelijk is aan den gemiddelden huwelijksleeftijd, zal gaan openbaren in een massalen leegstand en dus in een sterke daling der marktwaarde. Alleen de eigenaars der allerbeste woningen hebben dan nog kans op behoud.

Ook de hypotheekbanken vinden hier een studiegebied, terwijl men zich bovendien mag afvragen, of het bouwvak niet overgedimensioneerd is.

Inderdaad, de periode van uitsterving, inzettende ± 1970, kan nog ernstiger worden dan die van den ongelooflijken groei, die zich in het begin der vorige eeuw ging openbaren.