is toegevoegd aan je favorieten.

De woningbouwvereniging, jrg 7, 1947, no 2, 1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meer hout voor Wederopbouw

Ook door het Tweede Kamerlid W. J. Andriessen zijn aan den Minister van Economische Zaken vragen gesteld over de toewijzing van materialen aan de bouwnijverheid. Hierop heeft de Minister geantwoord. Wij citeren dit antwoord, onder bovenstaande titel, uit ~De Volkskrant” van 28 Februari j.l.

~De Minister van Economische Zaken heeft op de desbetreffende vragen van den heer W. J. Andriessen geantwoord, dat hij inderdaad kennis had genomen van de uitingen van vrees, dat het bouwplan 1947, vooral ten gevolge van het gebrek aan hout, niet kan worden uitgevoerd.

De Minister, die daarbij wilde opmerken, dat het bouwplan voor dit jaar nog niet is vastgesteld, kon mededeelen. dat naar alle waarschijnlijkheid in de loop van 1947 ongeveer 1.200.000 m 3 gezaagd naaldhout beschikbaar zal komen, waarvan in het eerste half jaar ongeveer 400.000 zal worden aangevoerd. Van die 400.000 komt 200.000 rechtstreeks aan de Wederopbouw ten goede. Over de tweede helft is nog geen beslissing genomen, maar de Minister verwacht, dat er in de tweede helft van het jaar voor de verschillende groepen verbruikers geen speciale moeilijkheden te duchten zijn.

De verdeling van het hout geschiedt naar de urgentie van de bestemming, en omdat voor dit jaar een gunstiger naaldhoutpositie verwacht wordt, zal in 1947 vermoedelijk een naar verhouding groter deel aan het bouwbedrijf ten goede komen dan in 1946.

Fusie van Woningbouwverenigingen

De besturen van de woningstichtingen ~Ons Belang” en „Verbetering is ons Streven” te Amersfoort hebben besloten te fuseren.

Vergadering afdeling Zuid-Holland

Op Zaterdag 22 Maart belegt de afdeling Zuid-Holland van de Nationale Woningraad een vergadering. De bijeenkomst wordt gehouden in café-restaurant ~De Kroon” te ’s-Gravenhage. Inleidingen zullen worden gehouden door den Heer G. F. E. Kiers, Hoofdingenieur-Directeur van de Volkshuisvesting in Zuid-Holland en door den Heer C. J. van As, Secretaris van de gemeente Gouda en bestuurslid van de Nationale Woningraad.

Aanbestedingen

In de maand Januari vonden de volgende aanbestedingen plaats:

Amsterdam. 132 woningen, aanbesteed door de Woningbouwver. ~Rochdale”, gegund voor f. 10.886,36 per woning.

Baarderadeel. 8 arb. woningen, aanbesteed door de Gemeente, gegund voor f. 11.616,50 per woning.

Badhoevedorp. A. 48 mst. woningen, aanbesteed door de Gemeente, gegund voor f. 12.763,64 per woning. B. 3 msf. woningen, aanbesteed door de Gemeente, gegund voor f. 13.020,33 per woning.

Beverwijk. 25 arb. woningen, aanbesteed door de Gemeente, laagste inschrijving f. 248.750,'—.

's-Gravenhage. 63 woningen, aanbesteed door de Gemeente, gegund voor f. 13.300,—.

Haarlem. 40 woningen, aanbesteed door de Gemeente, laagste inschrijving f. 298.000, (houten vloeren) en f. 339.950, (stenen vloeren).

Den Helder. 48 woningen, aanbesteed door de Gemeente, gegund voor f. 11.176,50 per woning.

Hoofddorp. a. 3 mst. woningen: b. 22 mst. woningen ; c. 26 mst. woningen, aanbesteed door de Gemeente, gegund voor : a. f. 38.261, en f. 800,—;

b. f. 278.460, en f. 3.300, c. f. 319.392, en f. 3.980,

Jubbega. 1 dubbele woning, aanbesteed door de Woningbouwver. ~Oost Schoterland” gegund voor f. 18.558, zonder schilderwerk.

Lopik. 10 woningen, aanbesteed door de Gemeente, gegund voor f. 9.880, per woning.

Nieuwer Amstel. 10 arb. woningen, aanbesteed door de Gemeente, gegund voor f. 14.700,^ per woning.

Oosterland. 4 arb. woningen, en 1 onderw.woning, aanbesteed door de Gemeente, gegund voor f. 53.114,50.

Purmerend. 18 arb. woningen, aanbesteed door de Woningbouwvereniging ~De Volkswoning , laagste inschrijving f. 221.225,—.

Retranchement. 2 woningen, aanbesteed door de Gemeente, gegund voor f. 12.947,50 per woning.

Rhenen. 2 mst. woningen en 4 arb. woningen, aanbesteed door de Gemeente, totaal gegund voor f. 54.830, .

Rolde. 1 dubbele woning, aanbesteed door de Gemeente, gegund voor f. 23.262,^—

Schiedam. 20 woningen, aanbesteed door de Gemeente, gegund voor f. 12.464,25 per woning.

Sittard. 18 woningen, aanbesteed door de Gemeente, gegund voor f. 15.450, per woning.

Zuidland 10 arb. woningen, aanbesteed door de Gemeente, gegund voor f. 9.298, per woning.

Zundert. 6 arb. woningen, aanbesteed door de Gemeente, gegund voor f. 9.666,67 per woning.

W oning wetvoorschotten

In Januari werden ingevolge de Woningwet de volgende voorschotten verleend :

Adorp: Gemeente

f. 16.000, voor de bouw van 2 arb. woningen.

Alblasserdam: Gemeente

.f 152.000, voor de bouw van 20 mst. woningen

Beek (L.): Gemeente f. 45.200, voor de bouw van 3 mst. woningen.

Beek (L.): Woningver. ~Beek” f. 4.200, voor het verkrijgen van bouwterrein.

Beek (L.): Gemeente f. 33.200,— voor de bouw van 3 arb. woningen

Bergeyk: Gemeente f. 49.160, voor de bouw van 4 arb. woningen

Bergeyk: Gemeente f. 1.667,70 voor het verkrijgen van bouwterrein f. 42.825, voor de bouw van 4 arb. woningen