is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 44, 1946, no 18, 02-02-1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N.V. Maatschappij Volharding tot Exploitatie van Onroerende Goederen GEVESTIGD TE AMSTERDAM SEDERT 1890. Telefoon 3426C—37057. Kantoor: AMSTEL 2 HOEK MUNTPLEIN. BELAST ZICH MET ADMINISTREREN VAN ONROERENDE GOEDEREN

LIJKVERBRANDING

Lldm. afd. A’dam Ver. v. Facultatieve Lijkverbranding, minimum contr. ƒ 1.50 per jaar voor man, vrouw en kinderen beneden 21 Jaar tezamen. Crematiekosten voor leden ƒ 84.43, nlet-leden 168.61, zonder transportkosten. Prosp. gratis. Corn. Krusemanstraat 37 huls, Amsterdam, tel. 29649.

Corn. Krusemanstraat 37 huis, Amsterdam, tel. 29649

vriendrchoftsbandiOeen

I Het\HjeVblk I

DAMES- EN HERENKLEERMAKERIJ

AMSTELDIJK 130 bij de Berlagebrug, telef. 97825, A’dam. Verandert, keert en repareert. Ook nieuwe coupons worden verwerkt. Door uitbreiding In 3 weken klaar! Onzichtbaar stoppen, stomen, verven en persen. Secuur niet duur.

ADMINISTRATIEKANTOOR

G. J. M. VAN FEGGELEN

Accountancy, Belastingzaken, Assurantiën,

Oosterpark 87—88, Tel. 55785, Amsterdam-O. Belast zich gaarne met Uw administratie en behartigt al Uw belangen! Sluit verzekeringen op elk gebied!

wl I (/oor wie hei juisie weien wH

Wij leveren nog steeds IM. PARKETVLOEREN IScheldestraat 8, A’dam. Snelllusstr. 92, Den Haag. Tel. 337422.

W. H. VLIEGEN DIE ONZE KRACHT ONTWAKEN DEED De geschiedenis der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de jaren 1914—1919. 542 pagina’s Vele portretten Gebonden f 6.80 Alom in de boekhandel verkrijgbaar N. V. DE ARBEIDERSPERS AFDELING UirOEVERIJ AMSTERDAM-CENTRUM

lOVER CREMATIE wordt U Ingelicht door het nieuwe prospectus verk>-ljgbaar bIJ afd besturen of Hoofdbestuur van de ARB. VER. y. LIJKVERBRANDING AMSTERDAM SARPHATISTRAAT 41 TEL. 54954

Zy kunnen den dag plukken ! Geen zorgen voor een onzekere toekomst, die hun levensvreugde kan temperen. Vader heeft 'n polis bij „De Centrale”, die hen eiken dag, elk uur beschermt. Kunt U dat ook zeggen? Zoo niet, besteed dan een klein deel van Uw inkomen voor een schoon doel: een levensverzekering bij DE CENTRALE ARBEIDERS-VERZEKERINGS- EN DEPOSITO-BANK N.V. RUNSTRAAT 28 – DEN HAAG

VERHUURINRICHTINC van MODERNE ZWARTE HERENKLEDING JOH. HUYER Amsterdam, Weteringschans 153, Tel. 35439, Westermarkt 7.

Gij lezer.... hebt kennis genomen van de goede Inhoud van dit nummer. aliassssAl Verzekert U van de wekelijkse toezending van „Tijd en Taak” en WUlllL flllUllllC. Aan de administratie van „Tijd en Taak" Naam: Adres: te: Wil gaarne abonné worden op het weekblad „TIJD EN TAAK”. Per jaar fi ƒ 8.—, per halfjaar è. ƒ 4.25, per kwartaal k f 2.30.

Zeg ons wie Uw vrienden zijn .... en wij zenden hun een nummer van het weekblad „Tijd en Taak" op proef Aan de administratie van „Tijd en Taak" wilt U van het eerstvolgende nummer van „TIJD EN TAAK” een proefexemplaar zenden aan: Naam: Adres: te: