is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lasten wijders eii bevelen de ministeriele departementen autoriteiten, wien aulks aangaat, aan de executie van Let tegenwoordig besluit de hand te houden,

, Gegeven te Brussel, den ogsten September des jaars i'ól5, iet tweede van Onze Regering,

( geteekend ) WILLE M.

Van wege den Koning,

Qgeleekend) A. R. F A l c k,