is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i" J •>" *-■-• *«'•'* * u"jjHL'ur':!,ri-■jrp7Frr~r~"~"7*'p™i- ■

Inko- Lil- I Tarnt.- BijzoJidere bepalingen.

men. gaan. jM r ^ ° __ ^ | i . . t

CtCIIORÉI,(geprepareerd of gemalen). t5PCt- T-R'

- wortel. iPCt- IPCt-

CITROEN-enOR ANJE-SCHILLEN* 1 4PCt. apCt. ••

_— —.— (gekonfijte) 5 PCt. 2 pCt.

COCHENILLE. DtttooPcnd. ƒ i:io:o /i:io:aj

DARM-SNAREN voor muzijk-in- ,

I ftrumcnten. 4P-'L*

! DRAKENBLOED, 3 PCt" 2PCt*

!

I DROGERIJEN. 3PCt* apCt*

I DRUKLETTERS. Dï 100Pond ƒx0:0:0 I.R-

| GAAS en MARLIJ van alle' foörtén , -

j krip, lamfers en fioerfen daaronder ^ ^ ^

1 begrepe.u 3 Pi • j j

Ü _ , „ e . ,/i! *anzakten 6 pendeft. ?

I GALNOTEN, De IOO Pond. 1 .O» vandcviuen 12 ponden. jï?er 100 p

r ' •. ■ - : . x ' ■

j GAREN.

I (ririv). i- "' 5Pot*

Naaigaren of getwijnd, ruw. xopv><- 5Pv-,t'

wit. lapCt. T.R.

. .— gevenvd. ispCt.- I.R«

I Eens gebleekt Embder naaigaren. j i2pCt. . ^

I . , ^rM«ba»den ('ederèn) * zie lederwerk. Elindshuidea, zie huiden, vellen , leder.

Coriander, zie zaad. , I Dederzaad , Zie zcaa. oi.der hui'.en, vellen. Uier. Elefamstanden , zietanden

Cremor tartari of room. van wijrfteen , 1 Deeien, zie a,.vt fa'-ken (fterke), zie geiisteleeri. Elfen of eltiCB, zie (taalwerk, onder

7ie drogerijen. Degens , zie tfjnmi/fc/» . j r^p, %\<t drogerijen. ftual.

Dadels, zie vrachten. Dekens wol tr) * z e .... J - tifl, iSïZ;e /„fans enjioffen v nwolleenz. Eris (ijzer-), zi t ijzer.

Dakleien en fchalien, zie flun. „ va". v0lle enz , '-ie hout. . Erwten, zie granen

Dakpannen, z\<t aardenwerk. Diamanten , zxjtiweeien. .^ivelsdrek(«f3 foetida), zie drogerijen Fabriek?ereedf ba'ncen , zie gereed-

UUm

dett*