is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lnko~ uil' Tarra. Bij zonde re Bepalingen,

m. /¥.• gaan-1

i i

TABAK: I

I

Vreemde of uitlandféhe, '

'

ft In bladen: -

| virgini], marijland en andere §

amerikaanfehe. j

1 \ z pCt. apCf-

1» portorico, havana en andere /

bij-foonen.

I ukraine, duitlche en alle an»

I dere curopcaanfche. | ' * : 1

I Gefponnen of gekorven: |

varinas. 3pCt, ipCt.| 1

| portorico. 2ipCt. ipOj

| brazil - tabak in rollen. cipCt. ipCt-i I

alle andere gefponnen of ge- ï I

koïven tabak , de %areji / . 2

daaronder begrepen. [ jl

/ 8 pCt. T. R-:

fnuif-tabak. f

. karotten. - I

j .tabak-fteelen (ongeplette), 4 pCt. i pO,

| tabak-fteelcn (geplette), S pCt. T. R-

| — .

|

!

I

ir . I *

/ j'