is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c, Van designatie voor tien dienst j

d. — Adjournement tot op eenen te bepalen dag der loopende Zitting, of tot aan de derde bijeenkomst.

De in voege voorschreven te d®ene uitsprak wordt dadelijk op het lotingsregister aangeteekend, in de kolom tot dal einde bestemd, en wel op de volgende wijze , als :

Voor a. Finaal vrijgesteld.

*

■ b. Voor één jaar vrijgefteld.

c. Voor den dienst gedesigneerd.

d. Geadjourneerd tot den ofgeadjourneerd

tot de derde zitting van den raad.

>

Altijd met b"voeging van den datum wanneer de uitspraak is gedaan, en de naamteekening van den president of wel van hem, die ad interim deszelfs functien waarneemt.

l33. De militieraden zullen omtrent geene in de loting gevallene personen een uitspraak van provisionele d finitive vrijflelling mogen doen, zonder dezelve ia persoon te hebben gezien, of buiten staat zijnde zich te komen presenteren, dezelve in hunne woningen te hebben laten onderzoeken, als mede de hij deze wet gerequireerde, doch gcene andere certificaten te hebbea ontvangen en accoórd bevonden*

i54. De