is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D.D.

^ i Naam en voornaam, ...

Maat Geboorteplaats. I woonplaats en beroep Hoedanig bü de Naam en voornaam, Aanwijzing van AsnmerRingen.

van'de ouders of van den militie in dienst ouderdom, beroep en het korps by het

J-- IVnam. t+s*i rpmc>ent;e voogd,zoo zij niet meer worjt «esteld. woonplaats van den welke de man- - "

2. Voornaam. ^ ^ Provincie. in ieven zijn. ____ geremplaceerden of schappen zijn in g ;j i é-o.ïï

• * T'ndvan ceboorte t 8 3. Kanton. 1. Voornaam van den Ms vrijwiKiger gesubstitueerden. dienst gesteld. .Sg g g S g

8 " J '" ' "■ S vader. Hij loting a o'„ tèc"**

E g „ _ rn g Laatste verblijf- 2.Naam van de moeder. Bij nummer-ver- X. Naam. ^2 ? » 2 a

§ g f : plaats. 3oVoornaam van de wissetóg. 2. Voornaam.

?• J> f w ' Ej F— wC i Al.s plaatsvcr,van- 3- Ouderdom.

Ü? m 5- Jaai.— ■- Remeentfr. 4-Woonplaats. 4_ Ber0ep.

O .§ 6. Beroep. p * Provincie 5. Beroep van den rader. __ Woonplaats. ' S.<* 1£.5 g S %

o M 3- rrovmue. 6. Beroep van de moe- 0 c ..o ÏÏ g x.c ^

^ J ö. Kanton. ^er, zoo (je vade ■•S-Tjï'ciëre'""

C -S overleden is. g .E, g c Ü -g E ^

c S ■ 7. Naam , voornasm , o-'s oÓ;ï M,5).

ÜH > >- woonplaatsen beroep ' -2 ^ S " S-S "

■ , - van den voogd. " |>gs-o£gg

Ll ■ ' '■ ' i" 1 ' 1 111 - 5 ^ >

* \ï i-

;* r 3. .. : ts|-§ir:-

q. 3» 3 » a •< - ^ -a £ s- b

4. 4- 5.' 4. o§sgg£t<

T 5, ó. 5- EOa.'otjS

De President van het gemeentebestuur van. .....verklaart dat de in dezen staat ten getalle van(mvletters)- gebragte

sianschappen,alle door den militieraad, zittinghoudende te...... voor den dienst zijn gedesigoeerd.

N. N.

President-

N. N.

Secretaris»- * \