is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Voor de veelvouden der elle:

Roede (perche ) voor liet tienvoud ( déeamètre ).

Mijl {mille) voor bet duizendvoud (kilomètre _).

4. Den naam van vierkante elle (aune carrés) Voor den grondslag van alle maten van oppervlakte.

5. Voor de vlerkanten op de onderdeden der elle: Vierkante pcUm (palme carre'e) Voor Let vierkant

op Let tiende.

Vierkante duim (jpouce carré") voor Let vierkant °p Let honderdste.

Vierkante streep (ligne carrés) voor Let vierkant °p Let duizendste der elle.

6. Voor de vierkanten op de veelvouden der eile: Vierkante loede \ perc/iG ccirrec) voor Let Vierkju^t

°p het tienvoud der ei ie.

Bunder (bonnier) voor het vierkant op Let tienvoud 'Ier roede, of op het honderdvoud der elle, Letwelk tien duizend vierkante ellen bevat ( «ysteaiaiiscL : hectare ).

7. Den naam van kubiek-elle (aune cube ) voor den teerling op de elle als den grondslag van alle inhoudsmaten in Let groot (stère of mètre cube.)

o. Voor de teerlingen op de onderdeelen der elle: Kubieke palm [papne cube) voordien op Let tiende \ A 2 Ku~