is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevind van Zaken, den uitvoer van dit artikel gelieel te verbieden.

HUIDEN.

Van de inlandtche gedroogde huiden zal voortaan gelieven worden, op bet uitgaan aan de landzijde, vijftien percent, en aan de zeezijde, vijf percent van de waarde.

Dn onbereide elands-, harts- en rheeliuiden zullen in 't vervolg aan de landzijde mogen worden uitgevoei-d, tegen betaling van slechts acht percent van de waarde.

KALM IJ N.

Het inkomend regt van de kalmijn wordt verhoogd tot °P vijf-en-twintig cents de hondmd ponden.

kanten.

Voor inkomend regt zal van de kanten worJeu betaald als volgt:

Van alle kanten van garen of katoen , tien percent van de waarde.

Van gouden of zilveren kanten, vijftien percent Van de waarde;

Van zijden karden, zes percent van de waarde.

K O P E R.

liet uitgaande regt op bet oude koper (metrail en

po-