is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lullen moeten worden geverifieerd, en nagegaan of dezelve lijn gedisteleerd van granen.

4°. Dat alles met het biljet overeenkomstig bevonden zijnde, de dranken bij den ontbieder zullen worden ingeslagen tegen ƒ29-: het okshoofd, of ƒ 12-44 cents het hectoliter, Amsterdamsche proef, en dat dezelve anders zullen worden beschouwd en behandeld als buitenlandsch gedisteleerd ; terwijl, met betrekking tot de fijne likeuren, de afschrijving wel zal worden gegeven als voor uitvoer ter negotie, doch de weder invoer niet anders kunnen geschieden, dan op den voet van likeuren van buiten 'slands aangevoerd. ^

Art. 58. b.

Voorziening ten aanzien van branders, welke hun bedrijf laten varen.

De branders of distelateurs in eene der vier klassen dezer wet begrepen, welke verlangen zouden mogen hun bedrijf te laten varen , of wel hunne trafijk geheel stil te doen staan, zullen gehouden wezen hiervan schriftelijk kennis te geven aan de ambtenaren der indirecte belastingen in de gemeente, alwaar hunne branderij of disteleerderij gelegen is, veertien dagen vóór het eiudig«a hunner werkzaamheden.