is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zullende echter van deze tweede verificatie worden afgezien bijaldien de lading behoorlijk is verzegeld of bewaakt.

Insgelijks zal de vervoer van kolen langs de Maas naar het Groot-Hertogdom Luxemburg geoorloofd zijn onder de volgende bepalingen:

l.° Dat de nitvoer niet zal geschieden dan langs het bureau van Hees in de provincie Aamen, en den wederinvoer niet dan langs het bureau van den Windmolen (moulin a vent) in het GrootHertogdom Luxemburg.

'j ° Dat ieder schip, voorzien zij van een vervoerbiljet, waarbij deszelfs lading naauwkeurig zal moeten worden uitgedrukt; zullende deze, vóór het vertrek van het grondgebied vaaheth jk, behooren te worden geverifieerd.

3," Dat bij den wederinvoer, het vervoer-biljet zal Worden verwisseld tegen even zoo ve e biljeitena.s voertuigen tot het transport worden vereischt, met uitdrukking van de hot veelheid kolen, we.ke op elk dier voertuigen zullen worden vervoerd, en die te zamen de lading van het schip zuiden uitmaken.

é.° Dat ieder voertuig mitsdien van zulk een vervoerbiljet voorzien, en aan verificatie der koien in hoeveelheid en soort onderhevig zal z;jn, zullende de invoer, zonder zooduiig biljet, oi van eene meerdere hoeveelheid dan op hetzelve is ui.gedrukt, als fraude worden beschouwd en gestraft.

X 3 Ein-