is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI. Behoudens de verordeningen voorkomende, in het tegenwoordig besluit, blijft het reglement van den i3 October 1812, bevesligd bij Ons besluit van den 6 December 1813, n°. 1, in volle kracht.

VU. Het tegenwoordig besluit zal in het Staatsblad worden geïnserecrd.

Gegeven te Brussel den 5Jen November des jaars 1818, het vijfde van Onze regering.

WILLEM.

Van wege den Koning, J. G. de Mey van Streefkerk.