is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 39. ) WET van den 20November 1818, houdende strafbepalingen, om den Slavenhandel te keer ie gaan en te beteugelen.

Wij, WILLEM, bij de gratie GODS, Koning der Nederlanden, Prins tan Oranje - Nassau Groot-Heriog van Luxemburg , enz. , enz. , enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten :

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Wij niet alleen bij Ons Besluit van den i5dea Junij 1814, voorloopige maatregelen hebben in het werk gesteld, om den Slavenhandel te keer te gaan, maar dat Wij Ons, bij art. 8 van het traktaat van den i3den Augustus 1814, mitsgaders bij art. 1 Van het nader traktaat, op den 4denMei laatstleden, respectivelijk met het rijk van Groot-Britannien gesloten, plegtig