is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 2/j.r.

De vervoer over vreemd territoir kan geschieden in alle zoodanige hoeveelheden, als de verzender verkiest, met uitzondering van de specien , artikel 238 en 239 vermeld, als waaromtrent zal moeten worden gevolgd het geen, ten aanzien van ieder derzelve , bij de bijzondere wetten is bepaald.

Art. 242.

Van de goederen, over vreemd territoir verzonden > zal op het kantoor der aangifte moeten worden geligt een binnenlandsch paspoort, bij het welk voldoende borg zal moeten worden gesteld :

i". Voor goederen, die ten uitvoer verboden zijn, voorde dubbelde waarde derzelve, en eene boete van f 1000-.

2°. \ oor goederen, aan Uitgaande Regten onderworpen, voor het bedrag van het dubbeld dier regten.

3°. Voor de specien, artikel 238 vermeld, voor de dubbelde regten, aan welke zij bij de binnenlandsche consumptie zijn onderworpen.

Wegéns verimposte specien, artikel 239 vermeld, zal geen borgtogt behoeven te worden gesteld.

De te stellen borgtogt betreft de komst der goederen en het constateren derzelve ter plaatse der bestemming.

Art. 243.

I11 cïe voorschreven binnenlandsche paspoorten znüen moeten worden uitgedrukt de cjuantiteit en soort, dü mér-

l