is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4°- De plaats der besteraming

5 . Den naam en het bedrijf van den overnemer;

6°. De kwantiteit en omschrijving der partij;

7 . Ilei nummer van het bewijs van aangifte van den wijnteelt, of andere justificatie, ter verkrijging van die druiven of van den wijn, en eindelijk,

8°. De route, die hij daarmede wenscht te houden, en den persoon en voer- of vaartuig, daar toe te emploijeren.

Gemelde ambtenaar zal dien conform het consent uitreiken.

Vervoer , zonder dit dokument, zal gestraft worden als fraude.

Het van den wijngaard naar de pers-plaats vervoeren der druiven iangs den kortsten wég, zal nogtans aan dezebepaling niet onderhevig zijn.

23- De tijd, voor het verbod van vervoer bij het laatst voorgaande artikel gestatueerd, of die van den wijn-oogst, zal gerekend worden in te gaan met den eersten September van ieoerjaar, en niette eindigen, dan wanneer, in de gemeente en de zoodanige, welke daaraan belendende zijn, de aanslag geformeerd is, bij artikel 18 omschreven.

De Diiecteur over de provincie, zal deswege aan het publiek, door de plaatselijke autoriteit, doen kennis geven, onmiddellijk na het afloopen der werkzaamheden.

De administratie der In- en Uitgaande llegtefi en Accijnsen zal zorg dragen, dat deze werkzaamheden niet langer duren, dan uiterlijk zes weksn na den dag, waarop de wijn-oogst is aangevangen.

24. Bij