is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yan dit Rijk naar de andere over vreemd territo:r mogten worden

o

gebragtzullen niet mogen worden- v.rvcerd in eene mindere hoeveelheid dan van 500 ponden. teven..

Lasten en bevelen dat deze in h"t staatsblad zal worden feïnscreerd, en dat alie ministeriële depa' 'menten, autoriteiten, kollegien en ambtenaren wien zulks aangaat, aan de naauwkenrige uitvoering de hand zullen houden. •

Gegeven te Brussel, den iscen Mei des jaars 1819, en va Onze Regering het zesde.

WILLEM. V»n wege den Koning, ]. G. de Meij van Streefkerk.