is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de directie van vriesland!

te Ameland en Schiermonnikoog.

De schepen, langs Ameland inkomende, «uilen, om oponthoud te vermijden, mits dadelijk en langs de Krommebalg hunne reis vervorderende, hunne inklaring kunnen doen aan het daartoe op den Abt aanwezige vaartuig; terwijl de schepen, den wil hebbende om langs Ameland uittegaan, aan hetzelve vaartuig mede zullen mogen uitklaren, ten zij dezelve in lading mogten hebben transito-goederen, of dezulke voor welke vrijftelling of afschrijving van impost verlangd wordt, als in welk geval de uitklaring te Ameland zal moeten geschieden.

Schepen, langs het Vriesche gat inkomende, den wil hebbende naar het Groninger-diep of langs de Vriescheof Groninger-Wadden, of, in het omgekeerde geval, het Vrieschegat uitgaande, zulien hunne in- en uitklaring verrigten aan het daartoe bezuiden de Engelsmansplaat aanwezige vaartuig.

In de directie van groningkn-cd drebthï!

te Delfzijl en Termunter zijl.

Schepen , van of naar de Eems, langs de Groninger• IVaddcn, het Rijk inkomende of uitgaande, zullen hunne in- en- uitklaringen doen aan het yaartuig daar-

A a tos