is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N\ 49.) BESLUIT vanden 283ten September i8ig$ houdende bepalingen omtrent de eerste uitgifte der nieuwe maten en gewigten, derzelver verificatie en ijking.

Wit WILLEM , bij de gratie Gods , Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

In aanmerking nemende de noodzakelijkheid van eeniga bepalingen te maken, omtrent de eerste uitgifte der nieuwe maten en gewigten, derzelver verificatie en ijking;

Gezien Ons besluit Tan den 8 Juni 1819 (Staatsblad h". 37)) en van den a5 Juli 1819 (Staatsblad n°. 4o)j

Gelet op bet rapport van Onzen Minister van Binïienlandsclie zaken;

Den Raad Van State geboord ;

Hebben besloten en besluiten :

Art. i.

Het staai aan ieder fabrikant vrij de nieuwe maten «n