is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebben goedgevonden en verstaan , gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze, te arresteren den navolgenden titel, welke zal uitmaken een gedeelte van het burgerlijk wetboek voor het Koningrijk der Nederlanden.

ACHTTIENDE TITEL.

VAN AFVVEZEND HEID.

EERSTE AFDEEL ING.

Van het vermoeden van ajwezend!i.eid, en de maatregelen , waartoe dat vermoeden kan aanleiding geven.

Art. 1. Wanneer zich de noodzakelijkheid opdoet, om te voorzien in de beheering van alle of sommige goederen, achtergelaten door iemand , die van zijne woonstede afwezend is, die geen gemsgtigden heeft gesteld, en wiens aanzijn onzeker is , zullen daaromtrent door de arrondissements-regtbank •van de vaste woonplaats des afwezenden, op verzoek van de belanghebbende partij, zoodanige beschikkingen worden gemaakt, welke het meest met de omstandigheden overeenkomen.

2. Indien zoodanig afwezende bij boedelbeschrijvingen , rekeniugen, verdeelingen, vereveningen van