is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dende een reglement op de overschrijving van ingeschreven kapitalen in het grootboek der nationale schuld.

Art. g.

Voor alle zoodanige onder art. 5 , 6 en 7, overgebragte rekeningen en kapitalen van het grootboek der nationale werkelijke rentegevende schuld te Amsterdam, op het bijboek dier schuld te Brussel te vestigen, zal door de directie aldaar aan de belanghebbenden, aanvankelijk met den eersten Juli 1825, kosteloos worden afgegeven een bewijs, houdende kennisgeving van de letter , het deel en nummer van het bijboek, waarop alsdan zoodanige rekeningen zullen zijn overgebragt.

Art. 10.

Door de uitreiking van het laatstgenoemde bewijs van overbrenging op het bijboek , vervallen eigenaardig zoodanige andere bewijzen van inschrijving op het grootboek der nationale werkelijke schuld te Amsterdam, als aan de belanghebbenden aldaar uitgegeven en bij hun voorhanden mogten zijn.

Art. n.

Tot op den oostcn September 1823, zal de overbrenging van het grootboek der nationale werkelijke