is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 43. BESLUIT, houdende verklaring van , \ " art. 46 van liet besluit van i5 Maart i8i5 , n°. 43, nopens de behandeling der procedures in cassalie , bi] liet Hoog Geregishof te Brussel Julij ïSa t.

No. 44. liESLUIT , houdende in afwachting van de sluiting van een handelstraktaat ,

voorloopige beschikkingen ten aanzien van de inkomende regten der goedëren , aangebragt met schepen onder Engelsche vlag 11 ^u°: "

No. 45. BESLUIT, houdende dat de Kerkbesturen en kerkelijke administratien gecfie beschikkingen kunnen nemen omtrent onderwerpen, waarvan de bezorging hen met uitdrukkelijk bi] de bestaande wellen, reglementen of verordeningen is opgedragen . . . . >6 « «

No. 46. BESLUIT, waarbij eendoor den Gouverneur van Overijssel, opgeworpen conflict wordt gehandhaafd.... 4 Scpt. «

No. 47. BESLUIT, betreffende de rigting, welke de stoomvaai tuigen , bij het elkander tegen komen en voorbijvaren , zullen moeien nemen «

No. 48. BESLUIT i waarbij een door den Gouverneur der provincie Luik , opgeworpen conflict wordt gehandhaafd . . 8 « «

No. 4q• BESLUIT, waarbij een door den Gouverneur "van Tf^estvlaciiideren opgeworpen conflict wordt gehandhaafd. . 12 « «

Nu 5o. BESLUIT , waarbij de, ten behoeve van het Kweekschool te Amsterdam ,

geheven wordende belasting op de inkomende schepen, met den asten Januari] 1825, wordt afgeschaft. . . 12 « «