is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En zal deze resolutie mede in het staatsblad worden gedrukt, en afschrift derzelve worden gezonden aan het Departement van Buitenlandsche Zaken, tot informatie.

Gegeven te 's Gravenhage den 2den April des jaars l824, en van Onze regering het elfde.

WILLEM.

Van wege den Koning,

J. O. DE MEÏ VAN 8TKEEFKEKK.

Uitgegeven den zevenden April 182-*.

De Secretaris van Staat, J. G. DE MEÏ VAN STREEFKEfiK.