is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebben goedgevonden en verstaan , het in den hoofde dezes omschreven conflict te handhaven en van waarde te verklaren.

En zijn Onze Ministers van Justitie en van Binnen landsche Zaken, Onderwijs en Waterstaat, belast met de uitvoering dezes, waarvan zal worden kennis gegeven aan den Raad van State; zullende wijders dit Ons besluit in het staatsblad worden gedrukt.

Gegeven te 's Gravenhage, den aden Mei des jaars i824, het elfde van Onze regering.

WILLEM.

Van wege den Koning, J. G DK JIBY VAN STREEFKERK..

Uitgegeven den negenden Mei 1824. Dc Secretaris van Staat, J G. DE NEY VAN STKEEPJtK»K.