Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

No. J 404 BESLUIT van 24 Augustus 1949, houdende een nieuw reglement op het geneeskundig onderzoek omtrent de geschiktheid voor de militaire dienst. (Militair Keuringsreglement.)

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Oorlog en Onze Minister van Marine van 9 Augustus 1949, Staf Adjudant-Generaal, afdel g A 3, nr. 1486;

Overwegende, dat sinds de invoering van het Militair Keuringsreglement (Staatsblad 1918 nr. 209) sommige wetten, waarop dat reglement gegrond was, door andere zijn vervangen, waardoor enige bepalingen van dat reglement niet meer overecnstemmen me de geldende wetten en dat bovendien nieuwe denkbeelden ingang hebben gevonden, die het wenselijk maken dat reglement en de daarbij behorende lijsten te herzien;

Gelet op:

de Dienstplichtwet;

de Bevorderingswet voor de landmacht 1902,

de Bevorderingswet voor de zeemacht 1902;

de Pensioenwet voor de landmacht (Staatsblad 1922 nr. 66), de Pensioenwet voor de zeemacht (Staatsblad 1922 nr. 65); de Pensioenwet voor het reserve-personeel der landmacht (Staatsblad 1923 nr. 356);

de Pensioenwet voor het personeel der Koninklijke marine-reserve (,Staatsblad 1923 nr. 355);

de Pensioenwet voor de vrijwilligers bij de landstorm;

de Wet voor het reserve-personeel der landmacht 1905 en de Wet voor de Koninklijke marine-reserve (Staatsblad 1924 nr. 369);

Sluiten