is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 2, 1942, no 10, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEMEENTE. SCHOOL. AARD DER VACATURE. ADRES EN TIJDSTIP SOLLICITATIE. Zwolle: Ambachtsschool, S leeraar fijn bankwerken en maken, L. O. instrumentaan den directeur; vóór 31 October. Aalst: R.K. Meisjesschool, onderwijzeres vak k. aan de Zrs. Franciscanessen, Nieuwstraat Aerdenhout: R.K. school „St. Antoniusj", tijd. leeraar lich. oef. M. 0., voor direct. 8, Veghel; vóór 23 October. aan het hoofd, N. A. Faasse, Rijnegouwlaon Alkmaar: Openb. lagere Rochdalei school, i O.s. V. b.1.0., klasse te Nijkerk Meisjesschool v. g. 1.0.. School V. j. en m.. Openluchtschool v. h. gezonde hoofd. ' • 55, Aerdenhout; Personeelcentrale, stadhuis; vóór 1 Nov. Amersfoort: Amersfoort: Amersfoort: Amsterdam: , tijd. onderwijzeres. Onderwijzeres, onderwijzeres, onderwijzer. aan het hoofd der Personeelscentrale, stadhuis; vóór 22 October. Amsterdam: , kind, ■■ aan het hoofd, P. Bakkum, Cliostraat 38, Groen v. Prinstererschobl, hoofd; per 1 Januari 1943, Amsterdam Z.; vóót 30 October. aan het hoofd, J. P. Schungel, Zaaieisweg Amsterdam: R.K. Jongensschool, tijd. onderwijzer(es) (alle.en wachtgelders) 15, Amsterdam O. aan het hoofd, Elandsstraat 177, Amster' Apeldoorn: R.K. Jongensschool, per 1 Januari 1943, onderwijzer; per 1 Januari 1943, dam C. aan het hoofd, F. H. Litmaath, van Swie- Ariihem,: R.K. U.1.0.-school voor meisjes 9 tijdelijke onderwijzeres. tenlaan 12, Apeldoorn, aan het bestuur van „Insula-Dei", Wal- Arnhem: 0.1.5. op Schaarsbergen, onderw.es nutt. handwerken. burgplein 18, Arnhem; vóór 25 October. aan de afd. Onderwijs, gemeentesecreta- Axel: ' Openbare lagere school rie; vóór 5 November. Azewijn (Gld.): R.K. Lagere school, i R.K. onderwijzer(es). agn den burgemeester; vóór 1 Nov. aan pastoor J. Büter, Azewijn, post Zed- Baarderadeel: 0.1.5. te Bozum, ; f onderwijzeres. dam; vóór 1 November. Baardwijk: i aan den burgemeester van B. te Mantgum; R.K. Meisjesschool, | onderwijzeres. uiterlijk 23 October. aan het bestuur, p/a Mi». Loeffstraat 48 B, Beek: R.K. Meisjesschool, j leerkracht. Baardwijk. aan het schoolbestuur. Instituut St. Joseph, Beek: R.K. Meisjesschool te Neerbeek, onderwijzeres. Valkenburg, aan den Z.E. Heer pastoor, vóór 25 Oct. Beek bij Didam: R.K. School, , onderwijzer. aan pastoor A.' Hendrikx. Bellingwolde: Bergambacht: Bergeijk-Het Hof: Westerschool, ‘ Openbare lagere school) onderwijzeres, onderwijzeres, onderwijzeres, onderwijzer, onderwijzer. aan den burgemeester; vóór 26 Oct. aan den burgemeester. Bergenschenhoek: R.K. School, 1 aan den Z.E. H%er pastoor; vóór 1 Nov. aan den voorzitter, den Z.E. Heer P. Poppen ' 3ilthoven: Oranje-Nassau-school vi chr. u. 1.0., ; onderwijzer. Be:;gschenhoek; vóór 22 October." " OQn het hoofd, J. Ketellapper; zoo spoedig Blelswijk: Bloernendaal: Openbare lagere schoolj St. Adelbertusschool, onderwijzeres, tijd. onderw: lich. oef.; zoo spoedig mog., mogelijk. aan den burgemeester; vóór 5 November, aan het hoofd, J. J. Luijben, Denneweg 15 Bloemendaal: R.K. Meisjesschool, | tijd. onderw. lich. oef.; zoo spoedig mog., onderwijzeres. Bloemendaal. aan het bestuur, Denneweg 2, Bloemendaal. onderwijzeres handwerken; per 1 Januari ' Borger: Boven-Leeuwen: / 0.1.5. te Nieuw-Buinen, R.K. Jongensschool, 1943, onderwijzeres, onderwijzer. aan’ den burgemeester; vóór 1 Nov. aan pastoor R. Dekkers; vóór 1 Nov. ■- Boxtel: St. Franciscusschool, . onderwijzer. aan het hoofd. Ons Doelstraat 17 Rnvtoi* Breda: St. Laurentius-u.1.0.-schoól, onderwijzer. vóór 1 November. * aan den Z.E. Heer G. J. H. van Wees, Gin- Bussum: Schoolverg. Instituut Gooiland, ijdelijk onderwijzer. nekenweg 331, Breda; tot 22 Oótober. aan den directeur, Meentwea 44. Bussum • , 3eest (Gld.): Deventer: Dongen: Doniawerstal: i.K. Jongensschool, '. irinkpoortschool, 3t. Laurentiusschool, D.l.s. te Oosterhaule, i onderwijzer, onderwijzer, onderwijzer, ijdelijk hoofd. ' • vóór 23 October. aan pastoor Th. Brok. aan den burgemeester; vóór 24 October. aan het hoofd; vóór 21 October. aan den burgemeester van D. te Lang- Doorn: Dordrecht: ■Jervormde School, ! i 3hr. school v. u. 1.0., [ ijdelijke onderwijzeres, ijd. onderwijzer; per 1 Nov., ( i i ( weer; uiterlijk 23 October. aan hef hoofd, H. Bijl; vóór 21 October. aan het wnd. hoofd, A. J. de Geurs, Spui- Dordrecht: 3hr. school v,. u. 1.0., t ijd. onderwijzer; per 1 Nov., weg 118, Dordrecht. c lan het wnd. hoofd, A. J. de Geurs, Spuiweg 1,18, Dordrecht. Driebergen-3hr. school v. u. 1.0., 6 leerkrachten, vakonderwijzers. Rijsenburg: Driebergen- C 2 school v. g'1.0., h c lan den secretaris v. d. Ver. „Eene School m. d. Bijbel", H. E. van Amerongen, Rijsenburg: Eindhoven: £ .1 , c >cholen v. d. St. Joseph, Ver., 1 nderwijzer, 0 onderwijzers, ■ onderwijzers. Hoofdstraat 200, Driebergen-Rijsenburg; vóór 1 November. scholen v. g. 1.0., scholen 3 c tan den Z.E. Heer Rector L. J. de Roov voor u. 1.0., t jdelijk onderwijzer. Hemelryken 117, Eindhoven; vóór 25 October. *