is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 6, 1880, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o Koninginne ! fraai van leest, Gretooid in eeuw’ge feestgewaden! o Bruid van Christus, door den Geest Gezegend mot zooveel genaden, Verrijkt door ’s Vaders gloriestraal,

Als ’t pronkjuweel van alle steden! Waar vindt men zulk een bruiloftzaal In ’t ruim van ’t ondermaansch beneden?

Hoe staan uw poorten vol van pracht Te schittren voor d’oprechten christen! Hier zie ’k den groenen keursmaragd Naast de vioolblauwe amethisten,

D’oranjekleurgen hyacint Naast d’opperschoonste vuurrobijnen. Topazen met hun gouden tint Naast d’eelste diamanten schijnen.

o Timmerwerk voor de eeuwigheid! Hoe zijn uwe onwrikbare rotsen Met kunst en zorgen toebereid

Door ’t immer heilzaam slaan en botsen

Des hamers op het houwmetaal! Door ’t onophoudelijk polijzen Zie ’k uw gesteente in pracht en praal Tot eenen hechten tempel rijzen.

Grij, christen, zijt de nieuwe steen. Die ’s Heeren Tempel moet volmaken. G-ebeiteld door de tegenheên. Die u van tijd tot tijd genaken. En door Gods liefde gepolijst.

Maakt uwe deugd u eens rechtvaardig, Totdat gij, met uw broeders, rijst Tot ééneu bouw Jehova waardig!

Dr. Michael Smiets