is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 11, 1885, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pOLUMBUS,

Amerika, dat heerlijk land Werd door Columbus kloek beleid.

Den wind doorvorschend op het strand Ontrukt aan de vergetelheid.

Columbus zat op zek’ren dag Te midden van een vriendental

Dat aan zijn roem te tornen plach’ En hem zoo graag zijn parel stal.

Wat Gij gedaan hebt spraken zij Bat hadden wij ook kunnen doen.

Wij scheepslui zijn zoo goed als gij Baartoe en kundig en ook koen.

Columbus neemt bedaard een ei En spreekt dan: Kameraden op, Wie uwer kan, alvoor hi/j schei

. J Bit ei me zetten op zijn kop!

Maar allen staan geheel verbluft. En allen kijken even naar.

"VVant hoe ook pochend op vernuft Geen enkel hunner speelt het klaar.

Nu tipt Columbus op den disch Heel zachtjes met den rug der schil. En zet dan luimig, doch niet mis

Het ei ten kop en zonder bril. Beschaamd en suf de kliek,

Verbijsterd door dien eiertip; Bat kan de grootste dommerik

En ieder onzer op eeri%stip. Ja ieder, spreekt Columbus dra,

Kan doen loat ik heb voorgedaan Alzoo: Ik vond Amerika

En Gig, ge zigt me nagegaan. Venloo, October.

M. NIJSSEN, Pr.

16