is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 11, 1885, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Parochiaal Armbestuur.

S. Hoogeveen. | J. van Teijlingeii. P. van der Poel. | A. Onderwater.

Vereexiging van den H. Vincentiüs a Paulo. J. Pieterse, President C. v. d. Salm, Penningmj. VV. G. Streefkerk, Secr. A. Westhof, Mag.

R. K. Lkesveeeentging : „Nut en Genoegen”.

Opgericht den In. October, 1868. J. Dolle, j A. P. Vi’eeburg, iCommis-A. V. d. Poel, Biblioth. i G. v. Heeteren, f sarissen. N. Berg, Secretaris-Penningmeester.

Processie xaah SrnAiti).

C. P. Omzigt, Broedermeester. Nederlandsciie Sr. Gregorius-Vereeniging.

J. Ev6rs, Directour. J. Vroebui’g. J. Reeuwijk. Jac. Reeuwijk. A. de Boer. G. Lagerherg. C. Menting. C. Hoogeveen. J. f-aptein. A. van Leeuwen. C. Overdevest. W van der Salm. C. van der Velden. A. Slingerland.

VeREENIGING tot IVERKVERSCHAFI’ING AAN BEHOEPIIGE VROUWEN, ONDER DEN NAAM! VAN BrEIFARRIEK.

Commissie:

W. G. Streefkerk. j H. van Teijlingen. f-. van der Sahn. i J. van Meurs.

R. K. Parochiaal Jongensschool.

Hoofd: W. G. Streefkerk.

Bijzondere School voor meisjes,

bestuurd door de Eerwaarde Zusters Franciscanessen. Soeterwoude aan den Hoogen Rhigndyk (Zuid-Holl.)

Dekenaat Soeterwoude. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: /32. Th. Ign. Sarot, Pastoor, 1809—31-57.

Gesticht van den Goeden Herder .

Opgericht 16 Maart 1855. _ In dit gesticht worden opgenomen gevallen meisjes on meisjes die in gevaar verkeeren. De kosten