is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 50, 1900, no 295-300, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÖEHOOTSGHÖ H. KÏSDSHEÏ®.

ALGEMEENS REKENING OVER 1899.

ONTVANGSTEN

1® Bijdragen en giften (waaronder

fr. 6,052.70 uit de Missiën):

In Europa: /r. 3,502,154.78\

» Azië: – 11,696.58)

» Afrika: – 3,365.88,

» Amerika: – 148,927.84j

1) Oceanië : – 1,920.60

fr. 3,668,065.68

2® Intresten van belegde gelden. . . 8,145.29

3® Verkoop van prentjes, inedaljes, enz. . . 130.15

Totaal: fr. 3,676,341.12

UITGAVEN.

1® Kantoren en briefwisseling. . fr. 31,030.5 i)

2® Franscbe Annalen (200.000 ex.) en ander drukwerk – 47,945.—

3® Spaansche Annalen (4,100 ex.) . . – 2,870.50

4® Andere onkosten in Frankrijk. . . – 14,256.32

5® ld. elders (Annalen, enz.) .... – 142,396.95

6“ Medalies en beeldjes – 26,189.

7® Verzendingen – 15,690.15

8“ Voor het beleggen van gelden. . . – 5,742.05

9“ Missen door Weldoeners gevnuisd. – 10,032.50

Totaal der Uitgaven : fr- 296,153.02

Beschikbaar over 1899 . • -3,380,188.10

Som gelijk aan het Totaal hiernaast: /r 3,676,341.12