is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 50, 1900, no 295-300, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OUDE POSTZEGELS.

TEN BATE VAN HET BENOOTSCHAI’ DEK H KI.NDStIEID

ZIJN INGEKOMEN VAN 8 OCTOBER TOT 8 DECEMBER 1900 van

Den Heer J. Bouwman , ’s Hage 1000. Don Heer E. Erich , Dokkum 2500. Mej. Marie Thomassen, Swalmen 2600. N. en J. Konijn Lz. Beemster 5600. Mej. A. de Ruijt, Loosduinen 1000. Mej. de Gezusters de Bruin, Poeldijk 1150. Mej. Johanna Sprengers , Geldrop 1000. Mej. M. de Groot, Laren 1000. Het Liefdegesticht te Vlaardiugen 1000. Mej. Philomena Stallaert, Honteoisse BOOO.—P. Loose , Kluudert 2800. Nistelrode 1000. Gebr. F. P- v. d. Hurk , Veldhoven 1000. Mej. Jacoba Schaapherder, Laren 1000. Mej. de Gezusters de Kok, .Monster 4450. Mej .Adriana Vrinteu , Waalwijk 7500. Mej. Vermeulen v. d. Berg . Waspik 2000 Mej. Ant. v Os, Waalwijk 500. Mej. Ant. .Maas, Waalwijk 300. Do Eerw. Zusters te Enschede 11,000. Mej. Bertha v. Wardragen , St.-Michiels-Gcstel 1025 Mej, Petrouella Witlox , Vucht 2500. Den Heer J. v. Zeeland , onderwijzer eu de schooljeugd vau Oploo 3026. Mej. Marie Eijsiuk , Haaksbergen 2000. Mej. de Gezusters Oldenkotte, Haaksbergeu 1200. Mej. Betsio Steverding, Arnhem 3732 Den jongenh. J. Bloemen, Bzn. Ootmarsuin 1020, De kinderen van P Smits-Ansems , Oirschot 3100. Hubert eu Dina Bnruen , Den Dungen 1000. Den Heer H. J. Mulder, Deventer 2500. Mej. Adr, Knijnenburg, Wassenaar 250. Mej. Louisa de Smit, Hontenisse 1000. Mej. de Wed Boers, Honteoisse 2700. Mej. H Janssen, Breda 3000. Mej. Henrica v. Haanstel, Erp 1500. Mej M.N. Dekker en Gertruda Wagemaker te Hoogwoud 700. De Zelatriceu en de Leden v. b. Genootschap te Beek 5000. .Mej. Autje v. d. Wielen, Leeuwen 705. Den Heer Joh. v. Lieshout, Eindhoven 10000. HG. Favier, Boxmeer 2000. Mej. J. M. v. Elk de Jong, Leeuwen 1066, Den jongenh. Henri Hiinnekens , Venlo 680. Mej. Mechelmina de Kort, St.-Michiels-Gestel 500. Mej. Petronella de Groen, Horssen 1000. Mev. van Luijtelaar, Nueneu 1500. Mej. CM. Gaart,huis. Auna Paulowa Polder 2000. Mej. Maria Canis , Reuver 1000. Louwrus Hubrechsche Boonman , Ovezande 700. • Mej. Fientje v. d. Berk. Woensel 1000. Mej. H. V. Krugten, Boxtel 1000. Het liefdegesticht te Raalte 2000. Mej. J. Mentens, Waspik 2000. Mej. M. Louwers, Axel 1300. Den Heer Hubert Drijdijk, Oudelande 1700. Mej. Cornelia v. d. Bosch, Someren