is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 57, 1907, no 337-342, 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GENOOTSCHAP OEE H. KINMHEO).

ALGEMEBNE REKENING ÜVEE 1906.

ONTVANGSTEN.

I® liijdragen en giften (waaronder fr. 11,558.70 c. uit de Missiën):

In Europa : fr. 3,490,937.69.

« Azié: – 14,146.20J

. Afrika: – 3,256.50'

• Amerika: – 196,788.421

» Oceanié : – 2,660.20

fr. 3,707,789.01

2® Intresten van belegde gelden. . . . 18,708.90

Totaal der ontvangsten: fr. 3,726,497.91

UITGAVEN.

1® Kantoren en briefwisseling. . . fr. 32,873.81

2® Fransche Annalen (203.500 ex.) en ander drukwerk – 45,893.45

3® Spaansche Annalen (7,200 ex.) . . – 4,708.55

4® Andere onkosten in Frankrijk. . . – 9,364.35

5® ld. elders (Annalen, enz.) .... – 140,816.29

ü® Medaljes en beeldjes – 17,417.30

7® Verzendingen – 20,183.90

8® Voor het beleggen van gelden. . . – 131.42

9“ Missen door Weldoeners gevraagd. – 7,590.20 Totaal der Uitgaven: fr. 278,979.27

Beschikbaar over 1906: fr. 3,447,518 64

Som gelijk aan het Totaal hiernaast: /r 3,726,497.91