is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 71, 1921, no 421-426, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landen paters en zusters met kindertjes van allerlei kleur waren samengestroomd, om met dat hooge gezelschap mee te loopen ?

De optocht werd geopend door een ruiter te paard, die als een heraut het schild van de H. Kindsheid droeg. Middenin de muziek: en als de kleine beentjes moe werden, dan klonken de vroolijke tonen en alle moeheid was vergeten. En achteraan.., een wagen, een echte praalwagen; het kindje Jezus in ’t blanke wit op een troon, heelemaal rosé bekleed. Een paar heele jonge Engeltjes zaten op de treden van den troon hun kleinen Koning met palmtakken toe te wuiven. En daar vóór Jezus’ troon, daar lagen de kindertjes geknield : een blank en een chineesch meisje, een blank en een zwart jongetje: als broertjes en zusjes naast elkaar dat zijn immers de Kindsheidskinderen ? En wie had hen tot het Jezus Kindje gebracht ? De pater- en zustermissionaris staan achter hen en wijzen hen heen naar Jezus. Heel vóór op den wagen droegen 2 bruidjes de jaartallen 1891 1921 : ze zeggen ons, dat.het vandaag bijzonder feest is, want vandaag bestaat de Kindsheid 30 jaar in Haaksbergen.

Zoo trok de lange rij van ruim 500 kinderen naar de kerk. In de kerk een toespraakje, de kinderzegen en een kort Lof en toen weer op pad: langs een omweg naar het vereenigingsgebouw. Daar kwamen ne monden los: niet enkel voor praat en zang, maar ook voor verdterking van den inwendigen mensch. Ze hadden het toch wel verdiend sa zoo’n wandeling. Als ge eens wist hoeveel honderden broodjes en

Zelatricen der H- Kindsheid te Haaksbergen.