Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als allereerste onder de Javanen! voor zijn trouwe toewijding in den dienst der H. Kerk, te schenken het gouden eerekruis „Pro Ecclesia et Pontificë”.

Algemeene vreugde in 't land der armen; één hunner als eerste onder alle Javanen gedecoreerd door Z.H. den Paus!

Men had toen niet alleen Barnabas zelf, maar alle Kalibawangers moeten zien kijken. Groote verbazing en ontroerende blijdschap

Straalde van aller gelaat. De Paus zelf had aan hen, arme bergmenschen in een verloren hoekje van Java, gedacht! Want, ja allen voelden het: dit was een bewijs van toegenegenheid van den H. Vader in het verre Rome, niet alleen voor Barnabas, maar voor geheel Kalibawang!

Oorkonde, waarbij aan den leeken-apostel Barnabas Sarikrama werd verleend het gulden kruis „Pro Ecclesia et Pontiflce”.

Barnabas was bijna beschaamd, omdat zijn toewijding zóó geprezen werd. Maar toch klopte zijn hart ook van blijdschap en rechtmatigen trots toen de Hoogeerwaarde Pater van Kalken

Sluiten