is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALGEMEEN BEGISTEE.

BlaJz. Onderzoekingen omtrent de zamenstelling van het staal; door E. Erémy 205, „ over de natuur der aloë; door C. Kosmann. 327, » over de omzettingen der benzoëanhydriden door middel van chlorwaterstofgas en zwavelwaterstofgas 359. „ over de scheikundige zamenstelling der phillyrine; door Bertagnini en de Luca 37. Onderzoeking (Over de) van vette vloeibare oliën; door Dr. Hager. -. 228, „ van 01. amygdal. aeth. op bijgevoegd nitrobenzin. „ van urien-steenen en urien-sedimenten ; door Heller gl. Onderzoek op arsenicum in urine, van liquor arsenicalis Eowleri gebruikende lijders; door D. van Beuningen van Helsdingen 357. Ontdekking (Over de) van kwik, voornamelijk in dierlijke vochten; deor E. C. Schneider. . 27. „ van paraffine in was; door Prof. Landolt. 248.' Ontleding der nog niet door zuren outleede mineralendoor A. Mitscherlich ’ 55. „ (Over de) der chlorophyl in eene blaauwe en eene gele kleurstof; door Dr. H. Ludwig. . , . 244. Opmerkingen bij eenige door de Pharmac. Neêrl. aangegeven bereidingen; door D. van Beuningen van Helsdingen Oxygenium. (Oeconomische bereiding van); door de Luca. . – „ , ozon en antozon (Actief en inactief.) . 379. Ozon. _ Over de inwerking hiervan op organische verbindingen, door öorup Besanez P. Paraffine. (Ontdekking van) in was; door Prof. Landolt. 248. Pastilli Calabrici ' 359’ Perkamentpapier. Over het ontstaan en de zamenstelling hiervan; door J. Denver Pharmaceutische bereiding waarin de carbonas ferrosus in statu nascente aanwezig is 39 Phillyrine. Onderzoekingen over de scheikundige 'zamenstelling van deze stof; door Bertagnini en de Luca 37 Phosphorwaterstof (Over); door H. Landolt. ', '. ' 59' Phosphorzuur. Titrering van dit zuur en van arsenicum; door Prof. O. Baedeker

X