is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 34, 18-12-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uittreksels uit binnen- en bultcnlandsche tijdschriften.

Bestanddeelen der Semina crotonis. Yautherin heeft in de semina crotonis geen crotonzuur en geen crotonine aangetroffen, maar daarentegen eene vlugtige, olie, die echter minder scherp is dan de vette olie. Het werkzame beginsel is volgens Yautherin eene in alkohol oplosbare hars, zoodat de alkoholische tinctuur als artsenijmiddel de crotonolie zou kunnen vervangen. Hij verkreeg deze hars afgezonderd, door semina crotonis tot poeder gebragt eerst met gedestilleerd water te behandelen, totdat dit kleurloos afloopt, en vervolgens met a kohol uitte trekken. Na filtrering werd het alkohobsche vocht tot f afgedestilleerd, waarna de hars zich afscheidde, die door zwavelkoolstof gezuiverd werd. Ook inde vette olie der semina crotonis is deze hars bevat en kan daaruit met alkohol worden uitgetrokken, waaroor de olie bijna geheel van hare eigenschappen beroofd wordt. -De olie scheidt bij blootstelling aan koude eene vaste vette stof af, waaraan de S. den naam geeft van crotomrine. Verder bevat de semina crotonis: chlorophyll, extractiefstof, eiwifc, zetmeel s enz. De bestanddeelen der V'anielje zijn volgens een scheikunig onderzoek van Stokkebye: een eigenaardig vlugtig aromatiek zuur vanülaguur.- C 34 Hn 020,O20, hetwelk de oorzaak van den zoo aangenamen smaak en reuk dezer specerij is en dikwijls kristallijn op de vanielje uitslaat: verder ijzergroenkleurende looistof, vette nietuitdroogende olie, was, hars, suiker, gom, humuszuur, zuringzuur. De asch bedroeg 4-5 proc., en was vrij van koper°xyde, hetwelk Bucholz daarin heeft aangetroffen. Tinctura amara Kampei. (Echte bittere droppels van Mampe). : cassiae cinnamomeae, corticis auramii expulp. , herbae cardui benedicti , radicis galangae, radicis gentianae ana p. 2 , pomorum auramii immat. p. 4- ? caryophyiiorum p. 1. Contusis et concisis affandantur spiritus vini rectificat. p. 105- aquae communis p. 55. Macera per hebdomadem, tum expiime et filtra, 1 Verscheidenheden. Door Debout en Behier zijn proeven genomen omtrent e werkzaamheid van het opium-alkaloïde narceïne. ogen het gevoelen van Magendie en Orfila hebben gehemde geneesheeren bevonden, dat het in werkzaamheid t Ven het codeïne staat, en bijna het morphine nadert, het in sommige gevallen boven het morphine te' biezen is > omdat het geene congesties veroorzaakt. W J10813,’ waarin het gegeven werd, verschilde van * t 3 grein binnen de 24 uren. een hoofdbestanddeel van het paardenpoeder Rarey, is door Becker als een werkzaam middel

tot het opwekken van den eetlust en bij slechte spijsvertering bevonden. Hij gaf het in verbinding met koolzure soda en keukenzout inde volgende vormen: : dextrinae unc. j , bicarbonatis natrici drachm. 1 , chloreti natrici grana 10 , sacchari drachm. I—2. M. fiat pulvis. S. Viermaal daags eene messenpunt, % : dextrinae unc. , bicarbonatis natrici grana 10. M. S. Driemaal daags een theelepel. : dextrinae unc. 1 , sacchari drachm. 2. M. S. Tweemaal daags een theelepel. T) : dextrinae drachm. 2; solve in aquae ferventis unc, 2, syrupi sacchari drachm. 2, D. S. Om de twee uren een paplepel. Door Eckert is de opgave van Stenhouze bevestigd , dat er wezenlijk onderscheid bestaat tusschen het looizuur der galnoten en het looizuur van den eikenbast. Het galnoten-looizuur heeft de zamenstelling: CsiH2j034 , het eikenbast-looizuur: C2BH20O20. Om brandend petroleum te blusschen (hetgeen, zooals bekend is niet door water geschieden kan, omdat het petroleum brandend daarop drijft) worden aanbevolen zand en ammonia. Zand verstikt het vuur, door ammonia ondeigaat het brandend petroleum eene soort van verzeeping en het vuur wordt uitgedoofd. Om den tabak een aangenamen geur te geven, wordt hij |op Havanna met een opiumaftreksel bevochtigd. Naar I berigten worden daarvoor in sommige fabrieken voor meer dan 35,000 gulden jaarlijks aan opium gebruikt. Om oud verbleekt schrift leesbaar te maken bestrijkt men het met behulp vaneen penseel met eene oplossing van 1 deel gekristalliseerd zuringzuur in 50 deelen gedestilleerd water en 50 deelen spiritus. Na het droogen strijkt men er met een ander penseel eene oplossing van 1 deel tannine in 3o deelen spiritus en 35 deelen water over, en laat weder droogen. Bij Lindorf bij Easingen is eene kwikzilvermijn ontdekt. De metaaldrageude laag van I—s' dikte bestaat uiteen conglomeraat van leibrokken , met een chloritisch bindmiddel, waarin zich het kwikzilver als kleine, helderglanzeude, metaalkogeltjes bevindt. Wij vermeldden in No. 10 van dit Blad eene aankondiging van Dr. Schöppfer te Leipzig behelzende de aanprijzing vaneen Chineesch emmenagogum onder den naam van tsa-lhin (van Rhynchosia excavata) Dr. Pfaffeuheim te Berlijn maakt thans inde Medicinalzeituug bekend , dat eene dergelijke plant in China niet bestaat en evenmin een artsenijmiddel onder dezen naam! Crehelmmlddeleii. Mchtennadel-Brustzucker uit de fabriek van L. Morgenthau te Manheim, tegen hoest, heeschheid, asthma, enz. aanbevolen, is eene bonbonmassa, uit suiker gekookt, met eenige vlugtige olie uit dennennaalden gearomatiseerd en in zeshoekige, vingerlange pijpen uitgegoten. Elke