is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezinksels opgenomen en naar de aarde toegevoerd worden. Ook het stof der luchtzee is, en soms niet gering stikstofhoudend. In dit geval bestaat het echter dikwijls alleen uit organische ligchamen.

Opsporing van iodium inde urine; Oh. Favrot. Het is ten gevolge van opzettelijk genomen proefnemingen gebleken, dat vele scheikundige geneesmiddelen met vette ligchamen verbonden en als pomade inde opperhuid ingewreven geabsorbeerd worden en door reagentia zelfs inde urine kunnen worden teruggevonden. Nu is het duidelijk, dat, wanneer de reactiven kunnen aantoonen, dat zekere scheikundige bereidingen door de uitwendige weefsels tot inde nieren en bij gevolg inde blaas kunnen doordringen, men daaruit besluiten kan, dat al de pharmaceutische bereidingen, welke inden vorm van pomade of liniment worden gebruikt, overeenkomstige eigenschappen bezitten en inde organen der circulatie of der voeding kunnen overgaan. Castain, apotheker bij de marine, die de beweringen van den schrijver door proeven heeft bevestigd, heeft de aanwezigheid onder anderen van het iodium inde urine van zieken, welke met ung. iodeti kalici cum iodio waren ingewreven, bevestigd. Dr. Delioux meent, dat de absorbtie der uitwendig aangewende geneesmiddelen alleen plaats kan grijpen, als zij oplosbaar gemaakt zijn en niet kunnen gepraeeipiteerd worden door de scheikundige elementen van de vochten der huid, en men moet alzoo, volgens hem, de onwerkzaamheid , welke sommige geneesmiddelen in dergelijke gevallen betoouen, toeschrijven aan deze onoplosbaarheid of aan de praecipitatie door de scheikundige werking der vochten. Deze bewering van Delioux schijnt schrijver te absolut; het is voldoende hier het unguentum met chloretum hydrargyrosum te noemen, welks onoplosbaarheid zonder tegenspraak is en waarvan de geneeskracht echter buiten twijfel

89