is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80 jaren té Leith stierf, had bijna 40 jaar achtereen dagelijks éèn half once laudanum genomen en zich niettegenstaande dat, vrij wel bevonden. Visrajec een beroemd opperhoofd van Cuth, heeft zijn leven lang opium gebruikt en werd bij onverminderde krachten des geestes 80 jaren oud. De meest gebruikelijke methode zich aan het genot des opiums over te geven, is die van het rooken, waartoe men zich vaneen eigenaardig zamengesteld apparaat bedient. Dat, hetwelk bij de Siamesen in gebruik is, bezit in vorm eenige overeenkomst met de gewone Marghile of de Devantische waterpijp en bestaat uit eene uitgeholde kokosnoot, waarin van boven eene opening is, waarin eene houten buis luchtdigt ia ingestoken. In eene andere zijdelingsehe opening wordt een bamboesbuisje van circa 18 duim lengte bevestigd en aan het uiteinde van de houten buis eene kleine aarden pijpenkop, die van onder als een zeef met gaatjes voorzien is; deze wordt met opium gevuld en een gloeijend kooltje er op gelegd. De persoon die de pijp rond dient, houdt met de éenè hand den bodem der kokosnoot vast, die half met water is gevuld en biedt met de andere hand het bamboesbuisje aan den rooker, die het aan zijn mond brengt en drie tot vier trekken daaruit doet. Het narcotisch effect is bijna plotseling; de rooker valt achter over tegen een achter hem geplaatst kussen en wordt gevoelloos voor alles wat hem Omringd. De pijp gaat van hand tot hand en korten tijd daarna zijn ze allen in denzelfden gewenschten toestand gekomen. In Hongkong, alwaar 10 toegelaten rookinrigtingen en bijna alle in het Chinesche gedeelte der stad zich bevinden, geschiedt het rooken op eene andere wijze : Men treft aldaar op iederen tijd van den dag in leggende houding op lage banken, welke langs den wand van de vuilst mogelijke kamérs bevestigd zijn, uitgemergelde -, met etterende zweren overdekte bedelaars, wier ellendige toestand hen drijft, verdoOVing van hun lijden en voorbijgaande verligting van hun lót ineen opiumroes te zoeken. De hier gebruikelijke pijpen tiju Voorzien van eene buis uit hard hout van ongeveer

346